Gudstjenesteliste

Gudstjenesteliste august - november 2019

AUGUST

Søndag 4. august (7.s.e. trinitatis - Luk. 19,1-10)

10.00: Liselotte Skrejborg Hansen

 

Søndag 11. august (8.s.e. trinitatis - Matt. 7,15-21)

10.00: Liselotte Skrejborg Hansen

 

Søndag 18. august (9.s.e. trinitatis - Luk. 16,1-9)

10.00: Birgith Nørlund Jensen

 

Søndag 25. august (10.s.e. trinitatis - Luk. 19,41-48)

10.00: Anne Assenholt

 

SEPTEMBER

Søndag d. 1. september (11.s.e. trinitatis - Luk. 18, 9-14)

10.00: Susanne Gregersen

19.00: (Begyndergudstjeneste) Liselotte Skrejborg Hansen & Susanne Gregersen

 

Søndag 8. september (12. s.e.trinitatis - Mark. 7,31-37)

10.00: Birgith Nørlund Jensen

 

Søndag 15. september (13. s.e.trinitatis - Luk. 10,23-37)

10.00: Liselotte Skrejborg Hansen - Høstgudstjeneste

 

Søndag 22. september (14. s.e.trinitatis - Luk. 17,11-19)

10.00: Susanne Gregersen

 

Søndag 29. september (15. s.e.trinitatis - Matt. 6,24-34)

10.00: Birgith Nørlund Jensen

 

OKTOBER

Søndag 6. oktober (16. s.e.trinitatis - Luk. 7,11-17)

10.00: Susanne Gregersen

 

Torsdag 10. oktober

21.00: Liselotte Skrejborg Hansen - VESPER gudstjeneste

 

Søndag 13. oktober (17. s.e.trinitatis - Luk 14,1-11)

10.00: Liselotte Skrejborg Hansen  

 

Søndag 20. oktober (18. s.e.trinitatis - Matt. 22,34-36)

10.00: Birgith Nørlund Jensen - Jazz-gudstjeneste

 

Søndag 27. oktober (19. s.e.trinitatis - Mark. 2, 1-12)

10.00: Liselotte Skrejborg Hansen - BUSK

 

NOVEMBER

Søndag 3. november (Alle Helgens dag - Matt. 5,1-12)

10.00: Susanne Gregersen

19.00: Susanne Gregersen, Birgith Nørlund Jensen og Liselotte Skrejborg Hansen – Alle Helgens gudstjeneste

 

Onsdag 6. november

17.00: Susanne Gregersen - Børnegudstjeneste

 

Søndag 10. november (21. s.e.trinitatis - Joh. 4,46-53)

10.00: Anne Assenholt

 

Torsdag 14. november

21.00: Susanne Gregersen - VESPER gudstjeneste

 

Søndag 17. november (22. s.e.trinitatis- Matt. 18,21-35)

10.00: Birgith Nørlund Jensen

 

Søndag 24. november (Sidste søndag i kirkeåret - Matt. 25,31-46)

10.00: Susanne Gregersen

 

DECEMBER

Søndag 1. december (1.søn. i advent - Luk. 4,16-30)

10.00: Liselotte Skrejborg Hansen.

 

 

Kollektivhuset

Tirsdag 27. august kl. 15.00: Hornbæk præsterne

Tirsdag 24. september kl. 15.00: Liselotte Skrejborg Hansen

Tirsdag 29. oktober kl. 15.00: Birgith Nørlund Jensen

Tirsdag 26. november kl. 15.00: Susanne Gregersen

 

Huset Nyvang

Tirsdag 20. august kl. 14.30: Liselotte Skrejborg Hansen

Tirsdag 17. september kl. 14.30: Susanne Gregersen

Tirsdag 22. oktober kl. 14.30: Birgith Nørlund Jensen

Tirsdag 19. november kl. 14.30: Liselotte Skrejborg Hansen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ophavsret: