Gudstjenesteliste

Gudstjenesteliste februar-april 2019

FEBRUAR

Søndag 3. februar (4. s. e. H3K - Matt. 8, 23-27)

10.00: Susanne Gregersen.

19.00: Susanne Gregersen (kyndelmisse).

 

Søndag 10. februar (Sidste. s. e. H3K – Matt. 17, 1-9)

10.00: Liselotte Skrejborg Hansen.

 

Søndag 17. februar (Septuagesima – Matt. 20, 1-16)

10.00: Susanne Gregersen.

 

Søndag 24. februar (seksagesima – Mark 4, 1-20)

10.00: Anne Assenholt.

 

MARTS

Søndag 3. marts (Fastelavn – Matt. 3, 13-17)

10.00: Liselotte Skrejborg Hansen

14.00: Liselotte Skrejborg Hansen

 

Søndag 3. marts (Fastelavn – Matt. 3, 13-17)

10.00: Liselotte Skrejborg Hansen

14.00: Fastelavnsgudstjeneste - Liselotte Skrejborg Hansen

 

Søndag 10. marts: (1. søn i fasten – Matt. 4,1-11)

10.00: Birgith Nørlund Jensen

19.00:  Susanne Gregersen & Liselotte Skrejborg Hansen

 

Søndag 17. marts (2. søn i fasten – Matt. 15, 21-28)

10.00: Susanne Gregersen

 

Søndag 24. marts (3. s. i fasten - Luk. 11,14-28)

10.00: Birgith Nørlund Jensen

 

Søndag 27. marts

17.00: Gud & Spaghetti - Susanne Gregersen

 

Søndag 31. marts (Midfaste – Joh. 6,1-15)

10.00: Liselotte Skrejborg Hansen

 

APRIL

Søndag 7. april (Mariæ bebudelses dag – Luk. 1,26-38)

10.00: Birgith Nørlund Jensen

 

Søndag 14. april (Palmesøndag – Matt. 21,1-9)

10.00: Susanne Gregersen

 

Torsdag 18. april (Skærtorsdag – Matt. 26,17-30)

10.00: Susanne Gregersen

 

Fredag 19. april (Langfredag – Matt. 27,31-56/ Mark. 15,20-39)

19.00: Aftengudstjeneste - Liselotte Skrejborg Hansen

 

Søndag 21. april (Påskedag – Mark 16,1-8)

10.00: Liselotte Skrejborg Hansen

 

Mandag 22. april (2. påskedag – Luk 24,13-35)

10.00: Birgith Nørlund Jensen

 

Søndag 28. april (1. søn. e. påske – Joh. 20,19-31)

10.00: Susanne Gregersen

 

Lørdag 4. majKonfirmation

09.30: Vestervangsskolen (tidl. Hobrovejens skole klasse B) - Susanne Gregersen

11.00: Forberedelsesskolen 7.A. - Liselotte Skrejborg Hansen

 

Søndag 5. maj Konfirmation

09.30: C. la Cours skole 7.a.  - Liselotte Skrejborg Hansen

11.00: C. la Cours skole 7.b. - Susanne Gregersen

 

Kollektivhuset

Tirsdag 26. februar kl. 15.00Birgith Nørlund Jensen

Tirsdag 26. marts kl. 15.00: Susanne Gregersen

Tirsdag 30. april kl. 15.00: Birgith Nørlund Jensen

 

Huset Nyvang

Tirsdag 19. februar kl. 14.30: Liselotte Skrejborg Hansen

Tirsdag 19. marts kl. 14.30: Susanne Gregersen

Tirsdag 23. april kl. 14.30: Susanne Gregersen