Menighedsrådet

 

Formand

Hanna Broadbridge
86 41 23 84
mobil: 21 62 94 31

   

 

Kirkeværge / Næstformand

Simon Ødegaard Simonsen

40 30 65 83

ss@verikon.dk

 

Kontaktperson

Annette Hedegaard

 

Kasserer

Stig Hedegaard Kristensen

 

Anne Glavind (supleant for Poul-Henrik Andersen)

Maiken H. Bang

Inge Krøjgaard 

Trine Brüner Kristensen 

Elisabeth Paludan-Müller

Ulla Hansen

Inge-Lise Krebs

Bente Søndergaard

 

Sognepræst Susanne Gregersen

Sognepræst Liselotte Skrejborg Hansen     

Sognepræst Birgith N. Jensen

Sekretær / kordegn June Christensen