Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Privatlivs‐ og cookiepolitik samt samtykkeerklæring vedr. Privatlivs‐ og cookiepolitik

Privatlivs‐ og cookiepolitik samt samtykkeerklæring vedr. Privatlivs‐ og cookiepolitik

Her kan du læse om privatlivspolitik og om brugen af cookies på www.sct-clemens.dk

Anonymitet

Brugen af Sct. Clemens sogns hjemmeside www. sct-clemens.dk er fuldstændig anonym. Der

registreres ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du selv tilmelder

dig abonnement for f.eks. nyhedsbreve. Ingen data videregives eller sælges til

tredjepart.

Abonnementer

Ved tilmelding til sognets nyhedsbreve, registreres den e‐mailadresse, som du

selv afgiver. Oplysningerne benyttes udelukkende til at sende dig sognets

nyhedsbrev. Oplysningerne opbevares hos Sognets databehandler Church desk.

Cookies

Sct. Clemens hjemmeside anvender cookies til at undersøge,

hvordan websitet bliver anvendt, så vi kan forbedre brugervenligheden. Oplysningerne i

statistikken er anonymiserede og kan ikke henføres til navngivne brugere.

Desuden anvende en cookie ved navn "cookieConsent", som alene bruges i forbindelse

med at registrere, om du har accepteret cookies eller ej.

Første gang du åbner www. sct-clemens.dk, ser du en boks med information om cookies.

Hvad er en cookie?

En cookie er en fil, som lægges på din computer eller andet it‐udstyr. Den gør det muligt at

genkende din computer og samle information om, hvilke sider og funktioner der besøges

med din browser. Cookies kan ikke se, hvem du er, hvad du hedder, hvor du bor, eller om

computeren bruges af en eller flere personer. Den kan heller ikke sprede computervirus

eller andre skadelige programmer.

Cookies anvendes af stort set alle websites. I nogle tilfælde er cookies den eneste måde at

få et website til at fungere efter hensigten.

Hvordan fjerner jeg cookies?

Ønsker du helt at undgå, at www. sct-clemens.dk sætter cookies, skal du slå cookies fra i din browser.

Hvis du slår cookies fra, kan du ikke logge på eller bruge andre funktioner, som

forudsætter, at websitet kan huske dine valg.

Du kan fjerne uønskede cookies under din browsers internetindstillinger.

 

Notat

Hvad sker der, hvis jeg ikke accepterer cookies fra Sct-clemens.dk

Du kan stadig bruge hjemmesiden uden at acceptere cookies. Vi vil dog opfordre dig til at

acceptere cookies, så vi kan udarbejde statistik på websitet og dermed forbedre

brugervenligheden.

Yderligere spørgsmål

Du er velkommen til at kontakte webredaktionen på Churchdesk

yderligere spørgsmål til cookies på hjemmesiden.

Cookies generelt

Cookies er en lille tekstbesked, der typisk bliver lagt på din computer, når du bruger en

tjeneste på en hjemmeside. En cookie kan også lægges midlertidigt på din computer i

forbindelse med en tjeneste for så at blive slettet igen, når du forlader tjenesten.

Data fra cookies kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger.

Samtykke

Til abonnementsordninger på hjemmesider skal abonnenten afgive samtykke.

Nedenstående samtykke indsættes og vises ved tegning af og/‐ eller ændringer af

abonnementer:

SAMTYKKEERKLÆRING TIL SCT. CLEMENS SOGNS HJEMMESIDE AF

PERSONOPLYSNINGER OM ABONNENTER I FORBINDELSE MED UDSENDELSE

AF NYHEDSBREVE FRA HJEMMESIDE SAMT OPLYSNING OM SELVE BEHANDLINGEN

 

 

Indsamling og behandling af dine personoplysninger

Ved accept af denne erklæring giver du samtykke til, at sognet indsamler og

behandler dine personoplysninger med henblik på at kunne udsende nyhedsbreve.

Sct. Clemens sogn indsamler og behandler følgende oplysninger om dig:

 Det navn, du har indtastet

 Den e‐mailadresse, du har indtastet

 Oplysninger om, hvilke nyheder du abonnerer på

Sct. Clemens sogn videregiver ikke dine oplysninger til tredjeparter, men overfører

dine personoplysninger til kirkens databehandlere.

Vi opbevarer dine oplysninger, indtil du aktivt afmelder dig

kirkens nyhedsbreve, eller disse ophører.

Behandlingsgrundlaget

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af dit

samtykke, jf. artikel 6, stk. 1, litra a i Europa‐Parlamentets og Rådets forordning (EU)

2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med

behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om

ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

Dataansvarlig for behandlingen – hvordan kontakter du os?

Sct. Clemens sogns menighedsråd er dataansvarlig for behandlinger omfattet af denne

samtykkeerklæring.  Vores kontaktoplysninger nedenfor.

Sct. Clemens Kirkes menighedsråd
Parkboulevarden 15

8900 Randers C

MAIL: sanktclemens.sogn@km.dk  

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren

I medfør af databeskyttelsesforordningen er offentlige myndigheder forpligtet til at

have en databeskyttelsesrådgiver, som du også kan rette henvendelse til.

Databeskyttelsesrådgiveren for Kirkeministeriet er chefkonsulent Rasmus Paaske

Larsen, som kan kontaktes via e-mail databeskyttelsesraadgiver@km.dk, eller via:

Kirkeministeriet

Frederiksholms Kanal 21

1220 København K

Telefon: 33 92 33 90

Mail: km@km.dk

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningens artikel 15 som udgangspunkt ret til

indsigt i Kirkens behandling af dine oplysninger. Du har efter artikel 21

endvidere ret til at gøre indsigelse mod sognets behandling af dine

oplysninger.

Derudover har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 16‐18 ret til at få

berigtiget, slettet eller begrænset behandlingen af oplysninger, der viser sig urigtige

eller vildledende eller på lignende måde er behandlet i strid med lov.

Endelig har du efter databeskyttelsesforordningens artikel 20 i visse tilfælde ret til at

modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og

maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra

sognet til en anden dataansvarlig uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes

rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen, skal du

rette henvendelse til Sct. Clemens Kirkes sogn. Du kan se kontaktoplysninger ovenfor.

Retten til at trække dit samtykke tilbage

Du kan til enhver tid vælge at trække dette samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at

kontakte sognet på de kontaktoplysninger.

Såfremt du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker dette alene den

fremadrettede behandling af personoplysningerne, og dermed ikke lovligheden af

den behandling, der er baseret på samtykket inden din tilbagetrækning heraf. Ved

tilbagetrækning af samtykket ophører sognet som udgangspunkt hurtigst muligt

med at behandle de personoplysninger, der behandles på grundlag af samtykket. Det

gælder dog ikke, hvis sognet af andre grunde fortsat skal behandle oplysninger,

men du vil i givet fald få besked herom.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at klage over Sct. Clemens sogn’s behandling af dine oplysninger til

Datatilsynet efter reglerne i databeskyttelsesforordningens artikel 77. Du kan

kontakte Datatilsynet fra din digitale postkasse på borger.dk, ved almindelig e‐mail til

dt@datatilsynet.dk eller med almindelig post til Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300

København K.

Love og regler

Du kan finde reglerne om behandling af personoplysninger på www.eurlex.

europa.eu og www.retsinformation.dk.

Accept

Jeg bekræfter ved min accept af denne erklæring, at jeg er indforstået med de angivne

vilkår, herunder at Sct. Clemens sogn  behandler de nævnte personoplysninger om mig,

og at oplysningerne kan videregives til de nævnte modtagere.